1 коментара    CodeIgniter, PHP

Простичка библиотека за CodeIgniter, която може да записва лог на потребителските действия. Недостатък е че при проект с много посещения базата може да стане доста голяма и за това трябва да се използва внимателно.

База данни:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `event_log` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`guest_id` int(11) NOT NULL,
`user_action` varchar(255) NOT NULL,
`action_date` datetime NOT NULL,
`ip_address` varchar(45) DEFAULT NULL,
`action_data` text,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `user_action` (`user_action`),
KEY `guest_id` (`guest_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

Употреба:
$this->load->library('events');
$this->events->save($action='unknown', $action_data=array());
$this->events->load($where=''); // изваждане на единичен ред
$this->events->get_events($where='', $limit=false, $group=false); // списък със събития
$this->events->update_event($id, $data=array()); // обновяване на запис
$this->events->delete_event($id); // изтриване на записNameCheap NameCheap